Wooden Box House

Project Year: 
Category: 
Location: 
Latsia, Nicosia
Architect: 
Marios Kazamias
Lighting Design: 
Marios Kazamias, E. Kyriakides Lighting Ltd
Photographer: 
Marios Kazamias